STUDENTSKÁ RADA OBORU VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Radu si zřizují studenti daného oboru z vlastní iniciativy a ze svých řad.

Hájíme zájmy studentů oboru, zúčastňujeme se jednání rady a aktivně se na ní podílíme.

Naše SR VKZ se zabývá zejména výukou oborů VKZ na kmenové katedře.

 V těchto oblastech vedení tlumočíme jako rada dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů oboru výchovy ke zdraví a prosazujeme jejich projednání a řešení.

Rada jedná a hájí zájmy studentů prostřednictvím svého mluvčího na společné schůzce studijních proděkanek s mluvčími všech rad a se zástupci studentů v akademickém senátu. Běžnou praxí jsou také pravidelná setkání SR s vedením.

Členové naší rady se podílejí na organizaci hodnocení výuky studenty (v souladu s čl. 9 Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze a dalšími předpisy, které hodnocení výuky na fakultě upravují).

Členové oborové rady

Lenka  Vaňková

Mluvčí rady výchovy ke zdraví

Lidé si myslí, že titul jim zajistí úspěch a uznání, ale je to právě jejich charakter, který je dělá lidmi. Jako budoucí pedagogové bychom měli jít příkladem ostatním a hlavně sami sobě. Co mě naučil život? Že každý jsme jiný a nejvíce je potřeba hlubokého respektování. Na fakultě potkávám úžasné osobnosti, které nejsou hvězdami šoubisnisu, ale jsou to kapacity svého oboru a naučili se jak to nejlepší ze sebe předat nám a toho si cením nejvíce.

Radovan Balský

Člen VKZ

Když myslíme na sebe, máme problémy,avšak když myslíme na druhé,máme úkoly! Shledávam jako velikou výzvu ocenit a docenit naši západní vzdělanost,která jak jistě sami dobře víte,je svým způsobem jedinečná. Navazuji tedy na praci našeho velikýho národního hrdiny-Amose Komenskeho,jehož výjimečný koncept,Škola hrou,zažívá po letech dlouho očekávanou renesanci. Ať jsou školy dílnou lidskosti a radosti!

Linda Honskusová

Členka VKZ

Vždycky jsem říkala, že jsem se narodila, abych byla šťastná, ne normální. Lásku k chemii jsem zdědila po svém dědovi a neschopnost počítat diferenciální rovnice je mi vlastní. To mě ale naštěstí přivedlo na PedF, kde jsem zjistila, že stávat se učitelem je něco, co mě naplňuje stejně, jako trávit čas v laboratoři. Když člověk chce, fakulta mu dá spoustu příležitostí, jak se realizovat. Každý si pak může najít svojí cestu. Jako jsem si jí našla já. A co víc si přát, než v životě pracovat na tom, co nás baví? Jo a knihkupectví s papírnictvím jsou zkáza pro mojí peněženku.

Štepán Flieger

Člen VKZ

Bude doplněno.

Zuzana Gruntová

Členka VKZ

Bude doplněno.

Hanka Hronová

Členka VKZ

Bude doplněno.

Kateřina Bukačová

Členka VKZ

Být trochu podivín. Kdo není? Slyším na přezdívku Berta ale snad se nic nestane, když mě někdo osloví pravým jménem. Při podávání přihlášky mi běhalo hlavou : kam se to hlásim, co to je za obor? A ejhle, po čtyřech letech jsem se dopracovala na skvělou osobnostní úroveň. Nemusím se stydět a cokoli tajit před mými budoucími žáky. Ráda si s kýmkoli promluvím o čemkoli. Posouvání hranic mysli a to nejen příjemnými diskuzemi, to je to, oč by nám na fakultě mělo jít…